شناسه خبر : 26132

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثاباد و ثغرب رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثاباد و ثغرب رسید

دردومین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثاخت با کاهش ۲/۲۳درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثامان با کاهش ۰/۱۶درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثجوان با کاهش ۲/۸۷ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۵درصد به ثاژن رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثاباد با افزایش۳/۴۳درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نمادهای ثشرق و ثفارس با افزایش ۰/۳۱درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثغرب با افزایش ۳/۴۳درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد آ.س.پ با افزایش ۰/۳۷درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثشاهد، ثالوند، ثباغ و ثاصفا درروز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۴ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۹شرکت قرمز پوش و نماد ۱۱شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای