شناسه خبر : 25991

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وآذر رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وآذر  رسید

درچهارمین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وتوس با کاهش ۲/۱۴درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثاخت با کاهش ۰/۱۳درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثباغ با کاهش ۴/۹۹ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۷درصد به ثنوسا رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وآذر با افزایش۴/۹۱درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثبهساز با افزایش ۰/۶۵درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثرود با افزایش ۴/۴۹درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد آ.س.پ با افزایش ۰/۵۸درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۱ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۶شرکت قرمز پوش و نماد ۱۵شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای