شناسه خبر : 25945

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

درسومین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

 چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثاباد با کاهش ۲/۵۳درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثمسکن با کاهش ۰/۳۱درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد آ.س.پ با کاهش ۳/۲۱ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۵درصد به وثخوز رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وآذر با افزایش۴/۰۹درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثامید با افزایش ۰/۲۱درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثغرب با افزایش ۴/۳۹درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثباغ با افزایش ۰/۳درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثنوسا در روز جاری برابر بود.

در روزجاری، از میان ۳۳شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۸شرکت قرمز پوش و نماد ۱۴شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای