شناسه خبر : 25913

کشف ۹۵ تن گوجه فرنگی قاچاق در گمرک شهید باهنر

کشف ۹۵ تن گوجه فرنگی قاچاق در گمرک شهید باهنر

ناظر گمرکات استان هرمزگان گفت: از ابتدای مرداد حدود ۹۵ تن گوجه فرنگی زراعی اظهارنشده در گمرک شهید باهنر کشف شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حسین سعیدی ناظر گمرکات استان هرمزگان در خصوص کشف‌های متوالی گوجه فرنگی زراعی قاچاق در گمرک شهید باهنر گفت: از ابتدای مرداد تاکنون، حدود ۹۰ تن گوجه فرنگی زراعی اظهار نشده و ۵ تن گوجه فرنگی اظهار شده با عنوان گوجه فرنگی گلخانه ای، در گمرک شهید اهنر بندرعباس کشف شده است.

مدیر کل گمرک شهید رجایی هدف از قاچاق اینگونه کالا‌ها را پرداخت نکردن عوارض ۶۰ هزار ریالی برای گوجه فرنگی، پرداخت نکردن مالیات اظهار کالا (۱۳۵ دلار برای هر تن پیاز به جای ۴۵۰ دلار برای هر تن گوجه فرنگی زراعی) و عوارض کمتر آب مجازی ردیف بودجه ۱۴۰۱ دانست.

او گفت: از آنجایی که گوجه فرنگی زراعی مشمول عوارض هر کیلوگرم ۶۰۰۰۰ ریال بوده و مرجع تشخیص نوع گلخانه‌ای و زراعی بودن گوجه فرنگی‌های اظهارشده، در سامانه جامع گمرکی جهاد کشاورزی است، عده‌ای سودجو به علت داشتن امکانات سردخانه‌ای و انبار سورتینگ کالا، اظهارنامه‌های خود را با کارت‌های اغلب اجاره‌ای معروف به یکبار مصرف در سامانه جامع گمرکی ثبت می کنند و از جهتی برای اختفا و جاسازی کالا تمام اقدامات را در کانتینر‌های یخچالی انجام داده و در گمرکات مرزی و اجرائی گوجه فرنگی زراعی را تحت کد کالای (تعرفه کالا) گوجه فرنگی گلخانه‌ای که هیچگونه عوارضی ندارد و لزوما مشمول مجوز قرنطینه نباتی می‌باشد اظهار می نمایند و یا به گونه‌ای دیگر بجای اظهار گوجه فرنگی که مشمول بررسی نماینده جهاد کشاورزی و مشمول کنترل‌های گمرکی در اماکن گمرکی (مطابق ماده ۳۸ قانون امور گمرکی) است تحت کالای دیگر که حساسیت کمتری دارد همانند (پیاز، خربزه، کلم و کاهو) اقدام می کند.

سعیدی در خصوص کشفیات اخیر گفت: آخرین کشفیات مربوط به ۲۰ و ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ بود که شامل حدودا ۳۲ پالت گوجه فرنگی به وزن حدود ۳۰ تن به ارزش تقریبا ۱۵ هزار دلار اعلام شده است.

همچنین کشف حدود ۲۰ تن سیب سبز خارجی در رویه ترانزیت با سیب قرمز از نوع آلوده ایرانی و فاقد مصرف به ارزش تقریبی ۲۴ هزار دلار از مقصد ترکیه به امارات در طول مسیر به صورت ماهرانه جابه جا و اختفا شده است، که کارکنان گمرک شهید باهنر این مورد را در شرایط بسیار سخت و حرفه‌ای کشف کردند.

عباسی مسئول امور بندری گمرک شهیدباهنر اذعان داشت: موارد مختلفی از این کشفیات در گمرک شهید باهنر اتفاق می‌افتد که متاسفانه در حق اظهارکنندگان که قانونا اقدام به کالا‌های صادراتی می‌کنند مناسب نیست.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای