جهاد کشاورزی
  • مجری طرح توسعه گلخانه‌های کشور گفت: با اجرای طرح توسعه گلخانه‌های کشور، ضایعات محصولات کشاورزی کاهش یافته است به نحوی که میزان آن از حدود ۳۰ درصد در فضای آزاد، در گلخانه‌ها به زیر ۱ درصد رسیده است.

  • معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از امکان صادرات مرغ با عوارض صفر خبر داد و گفت: بر اساس برآوردها تا پایان سال هیچ مشکلی در حوزه تولید و مصرف مرغ نخواهیم داشت.

  • معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شده واردات دانه کلزا تا پایان سال جاری بلامانع شد.

  • با توجه به اهمیت درخت کاری در صیانت و حفاظت از خاک وزیر جهاد کشاورزی وعده کشت کاشت یک میلیارد نهال را درحالی داد که تا پایان دولت سیزدهم حدود سه سال نیز فرصت وجود دارد.

  • معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به اینکه امیدواریم با کمک همه دستگاه‌های مرتبط بتوانیم حکمرانی یکپارچه‌ای در مدیریت خاک داشته باشیم اعلام کرد که در بودجه سال آینده ردیف مستقلی برای حفاظت از خاک در نظر گرفته خواهد شد.

  • عضو کمیسیون کشاورزی از منتفی شدن وضع عوارض ۱۰۰ درصدی بر صادرات محصولات جالیزی خبر داد و گفت: این تصمیم برای یک منطقه خاص یا چند محصول خاص نیست و به طور کلی اخذ عوارض برای صادرات محصولات جالیزی ملغی شد.

  • معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه تعرفه ۱۳ هزار تومانی صادرات گوجه‌فرنگی در هر کیلوگرم سبب بروز مشکلاتی برای کشاورزان شده بود گفت: با پیگیری‌های انجام شده این تعرفه به نیم درصد معادل ۶۵۰ ریال رسید.

  • رئیس جهاد کشاورزی تهران گفت: با توجه به مازاد تولید مرغ گرم‌ نسبت به مصرف، تقاضایی برای خرید مرغ منجمد در بازار نیست.

  • وزیر جهاد کشاورزی گفت: بسیج وزارت جهاد کشاورزی در این دوره اتفاقات خوبی را در بخش کشاورزی کشور رقم زده است و تفکر جهادی و بسیجی که رهبر معظم انقلاب به عنوان یک سرمایه از آن نام برده‌اند، در بسیج این وزارتخانه وجود دارد.

  • مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق گزارش‌های موجود در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ تولید ۳ میلیون و ۹ هزار و ۸۲۴ تن پیاز در سطح زیرکشت ۶۱ هزار و ۷۰۷ هکتار با عملکرد ۴۸٫۸ تن در هکتار پیش‌بینی می‌شود.