شناسه خبر : 25405

اختصاصی چابک آنلاین؛

فرمول حق الزحمه مشاوران هنوز به مشاورین املاک ابلاغ نشده است

فرمول حق الزحمه مشاوران هنوز به مشاورین املاک  ابلاغ نشده است

یک عضو هیات مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، اظهارکرد که هنوزجزییات کامل فرمول حق الزحمه مشاوران املاک به این اتحادیه ابلاغ نشده است.

چابک آنلاین،شراره عبازاده، فرمول حق الزحمه مشاوران املاک به تازگی ازسوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شدکه براساس آن، تعیین کمیسیون بنگاه‌های املاک بر مبنای درصدی از قیمت معاملاتی که سبب ذی‌نفع شدن بنگاه‌ها از گرانی مسکن می‌شد، لغو شد.

طبق ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور، نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک تغییر و هرسال این نرخ تغییر خواهد کرد.

احمدآذری، درگفت وگو با چابک آنلاین دراین خصوص افزودکه تعیین نرخ یا دخالت دربازار مسکن،موجب تزلزل بیشتر در بازار مسکن می شود.

به گفته وی، اخذ تصمیمات بدون توجه به نظرات کارشناسی اعضای صنفی و تعیین نرخ دستوری، راه را برای دور زدن قانون وحتی افزایش زیرمیزی ها باز می کند.

عضوهیات مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران اظهارداشت: هرگونه نرخ گذاری و اعلام آن در بازار مسکن به معنای تعیین پایه قیمت در این بازار است و احتمالا تبعات منفی هم دارد.

آذری گفت که برای مثال با اعلام نرخ دستوری برای افزایش 25 درصدی اجاره بها، مالکان این نرخ را به عنوان نرخ پایه در نظر گرفتند و تمایل مالکین به سمت افزایش اجاره بها به میزان 25 درصد رفت.

وی، تصریح کرد:واحدهای صنفی درتهران معمولا به ضوابط و نرخ های ابلاغ شده از سوی سازمان های نظارتی توجه بیشتری دارندزیراکنترل و نظارت در تهران وجود دارد.

آذری،خاطر نشان کردکه عوامل متعددی چون کاهش چشمگیر تعداد معاملات مسکن و حضورتعداد زیادی از مشاورین املاک در هرمنطقه، درآمد مشاورین املاک را کاهش داده و به همین علت احتمال گریز از قوانین واحدهای صنفی وجود دارد

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای