شناسه خبر : 25189

جزئیات پرداخت مابه‌التفاوت قیمت آر‌د به نانوایی‌ها

جزئیات پرداخت مابه‌التفاوت قیمت آر‌د به نانوایی‌ها

در قالب طرح هوشمندسازی یارانه آرد‌، در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار دستگاه کارتخوان هوشمند در نانوایی‌های کشور نصب شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، بر اساس آمار به دست آمده، در حال حاضر بیش از 60 هزار کارتخوان هوشمند در طرح هوشمندسازی یارانه‌‌ها، در نانوایی‌ها نصب شده است و به زودی کار نصب کارتخوان‌های هوشمند به پایان می‌رسد.

 در این طرح پرداخت 15 درصد مابه‌التفاوت قیمت یارانه‌ای آرد هر شب برای نانوایی‌ها پرداخت می‌شود.

با اجرای این طرح صرفه‌جویی‌هایی در مصرف آرد در کشور صورت گرفته که البته هنوز آمار دقیق آن مشخص نیست.

‌دستگاه‌های کارتخوان هوشمند در نانوایی‌ها از محل تولید داخل تأمین می‌شود، البته برخی از قطعات آن به وسیله واردات تأمین می‌شود.

‌در آینده دستگاه‌های PSP جدید هم برای اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان نصب می‌شود.

طبق این طرح کارتخوان‌های قدیم نانوایی‌ها دیگر قادر به ارائه خدمات نیستند، اما در مواقعی که کارتخوان‌های هوشمند در حال تسویه حساب هستند، می‌توان از این کارتخوان‌ها استفاده کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای