شناسه خبر : 22986

اُفت بیش از ۴۰ درصدی تولید انرژی نیروگاه‌های برق-آبی در سال ۱۴۰۰

اُفت بیش از ۴۰ درصدی تولید انرژی نیروگاه‌های برق-آبی در سال ۱۴۰۰

گزارش صنعت آب و برق نشان می‌دهد که انرژی تولیدی تجمعی نیروگاه‌های برق-آبی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۳ هزار و ۱۴۹ گیگا وات ساعت بوده که حاکی از افتی ۴۰.۳ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از آنا؛ بر اساس گزارش ماهانه وزارت نیرو در اسفند ماه ۱۴۰۰، آمار سالانه حاکی است انرژی تولیدی تجمعی نیروگاه‌های برق-آبی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۳ هزار و ۱۴۹ گیگا وات ساعت بوده که حاکی از اُفتی ۴۰.۳ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ دارد.

افزایش ۳۱ درصدی ارتفاع بارندگی در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته (۱۳۹۹)

1

ارتفاع بارندگی در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته،۳۱ درصد افزایش داشته است. همچنین ارتفاع بارندگی در کل کشور نسبت به میانگین بلندمدت هفت درصد کاهش یافته است.

بهره‌برداری از سدهای مخزنی کشور از ابتدای سال آبی تا ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

1068602

بر اساس آمار منتشر شده حجم آب موجود مخازن سدهای کل کشور تا پایان اسفند۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته ۹.۴ درصد افزایش داشته است و حجم آب ورودی به سدهای مخزنی کل کشور نیز تا پایان اسفند۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته ۳۶.۸ درصد رشد کرده است همچنین حجم آب خروجی مخازن سدهای کل کشور تا پایان اسفند۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته ۱.۲ درصد کاهش داشته است.

اُفت ۳۰.۲ درصدی حجم آب خروجی مخازن سدهای کل کشور در سال ۱۴۰۰

بررسی آماری نشان می‌دهد که حجم آب موجود در مخازن کشور در سال ۱۴۰۰ میزان ۳۳۸۱۳ میلیون مترمکعب در مقایسه با سال 1399 که ۲۸۳۱۹ میلیون مترمکعب بوده، کاهشی ۱۵.۹ درصدی داشته است.

همچنین ۱۵۵۰۰میلیون مترمکعب حجم آب ورودی به سدهای مخزنی کل کشور در سال ۱۴۰۰، بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ که ۱۶۷۰۷ میلیون مترمکعب بوده، کاهشی ۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی ها حاکی است حجم آب خروجی مخازن سدهای کل کشور در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰۹۸۱ میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ که ۱۵۷۲۱ میلیون مترمکعب بوده، اُفتی ۳۰.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

سدهای ملی کشور به تفکیک حوضه‌های اصلی تا پایان اسفند ۱۴۰۰

1068601

نیروگاه‌های برق-آبی کشور از ابتدای سال تا پایان اسفند ۱۴۰۰ به تفکیک حوضه‌های اصلی آبریز کشور

1068616

مقایسه انرژی تولیدی تجمعی نیروگاه‌های برق-آبی در سالجاری با سال گذشته (تا پایان اسفند ۱۴۰۰)

1068617

 

همچنین انرژی تولیدی تجمعی نیروگاه‌های برق-آبی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۳ هزار و ۱۴۹ گیگا وات ساعت رسید که از اُفتی ۴۰.۳ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ حکایت دارد.

گفتنی است، تولید انرژی نیروگاه‌های برق-آبی در ماه جاری (اسفند ۱۴۰۰)، نسبت به ماه گذشته (بهمن ۱۴۰۰)، ۶۸ درصد افزایش داشته است.

شبکه‌های آبیاری و زهکشی به تفکیک حوضه اصلی تا پایان اسفند ۱۴۰۰

1068618

میزان احداث شبکه آبیاری و زهکشی فقط ۱۰۳۸ هکتار!

نکته جالب در خصوص وضعیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پایان سال ۱۴۰۰ این است که در میزان شبکه‌های احداث‌ شده از سال ۱۳۹۹ که ۲ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۱۳۱ هکتار بوده تا پایان سال ۱۴۰۰ فقط کمی پیشرفت داشته‌ایم و این رقم به ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۱۸۸ هکتار رسیده الست و این به این معنی است که در مدت یک سال فقط هزار و ۵۷ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی احداث شده است!

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای