شناسه خبر : 22298

۳۰ میلیارد تومان بودجه به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص یافت

۳۰ میلیارد تومان بودجه به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص یافت

معاون علمی و فناوری وزارت علوم گفت: ۱۲۶ میلیارد تومان بودجه به معاونت علمی و فناوری وزارت علوم اختصاص یافته بود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی خیرالدین در نشست روسای پارک‌های علم و فناوری وزارت علوم گفت: وقتی که وارد وزارت علوم شدیم ۱۰ تا ۱۱ درصد اعتبارات شرکت‌های دانش بنیان محقق شده بود که با پیگیری‌های انجام شده ۱۰۰ درصد آن تامین شد. این اعتبارات در ۴ مرحله به پارک‌ها و مراکز رشد و مراکز کارآفرینی اعطا شده اند.

در اولین مرحله یعنی ۲۸ دی ۱۴۰۰، ۶ میلیارد و ۷۲۵ میلیارد تومان بودجه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص یافته که ۵ میلیارد از آن به پارک‌های علم و فناوری و ۱ میلیارد و ۷۰۰ تومان باقی مانده به مراکز رشد داده شد.

او گفت: در دومین مرحله، ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه داشتیم و ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به پارک‌ها و ۵ میلیارد تومان به مراکز رشد و ۵ میلیارد به مراکز کارآفرینی اختصاص داده ایم.

در سومین مرحله، ۱۳ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان بودجه اختصاص یافت که ۱۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان به پارک‌های علم و فناوری و ۴۵۰ میلیون تومان به مراکز رشد و ۴۰۰ میلیون تومان به مراکز کارآفرینی داده شد.

در چهارمین مرحله یعنی ۱ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اختصاص یافت که ۱۰ میلیارد تومان به شرکت‌های دانش بنیان و ۴۰۰ میلیون تومان به مراکز رشد داده شد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در کل حدود ۳۰ میلیارد تومان بودجه به شرکت‌های دانش بنیان، ۷ میلیارد تومان به مراکز رشد و ۶ میلیارد به مراکز کارآفرینی اختصاص یافته است.

ردیف متفرقه‌ای وجود داشت که ۷۶ میلیارد تومان بودجه داشت و با پیگیری‌های انجام شده به ۱۵ میلیارد تومان رسید و این مبلغ میان شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری تقسیم شد.

او گفت: طرح تور فناورانه وزارت علوم با هدف توانمند سازی منابع انسانی و نیرو‌های سازمان‌های نوآور انتقال تجربه در حوزه‌های مختلف، شبکه سازی، ترویج فناوری و تعیین سطح دانش کارشناسان، مشاهده و معرفی دستاورد‌های سازمان میزبان و آشنایی با برنامه‌های سازمان میزبان برگزار می‌شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای