شناسه خبر : 21707

اختصاصی چابک آنلاین؛

افت جدی سود نقدی هر سهم سرمایه گذاری مسکن نسبت به پارسال

افت جدی سود نقدی هر سهم سرمایه گذاری مسکن نسبت به پارسال

سود نقدی هر سهم سرمایه گذاری مسکن نسبت به سال قبل نصف شد.

به گزارش چابک آنلاین، سود نقدی هرسهم شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در سال مالی منتهی به آذرماه 1400 با یک افت قابل توجه به 45 ریال رسید.

سود نقدی هرسهم شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن درسال مالی منتهی به آذرماه 1399 دستکم ۱۰۰ ریال بوده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن روز دوشنبه 23 اسفند ماه سال جاری برگزار شده است.

یاسر امامی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در توضیح علت کاهش سود عملیاتی این شرکت در سال مالی آذرماه 1400 نسبت به سال مالی قبل اعلام کرده که علت این کاهش، عمدتا به دلیل سیاستهای شرکت در ارتباط با کاهش فروش سهام شرکت های فرعی و وابسته با توجه به وضعیت بازار سرمایه در سال 1400 و لزوم حمایت سهام شرکت های مزبور بوده است.

به گفته امامی، سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها دارای کاهش قابل توجهی نسبت به سال مالی قبل بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای