شناسه خبر : 27064

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثنام رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثنام رسید

در اخرین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثامان با کاهش ۴/۸۶درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامید با کاهش ۰/۳۶درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۴/۰۹ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۲درصد به ثنظام رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثاباد با افزایش۰/۳۹درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثنام با افزایش ۱/۹۵ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد کیسون با افزایش ۰/۳۸درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۳ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۶شرکت قرمز پوش و نماد  ۷شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای