شناسه خبر : 27019

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به کیسون رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به کیسون رسید

در چهارمین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثنوسا با کاهش ۴/۵۵درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامان با کاهش ۰/۴۱درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۶/۰۷ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۳درصد به وثخوز رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد کیسون با افزایش ۲/۹۹ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثالوند با افزایش ۰/۳۶درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۴ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۸شرکت قرمز پوش و نماد  ۶شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای