شناسه خبر : 26988

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وآذر رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وآذر رسید

در سومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثاباد با کاهش ۴/۹درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثاخت با کاهش ۰/۲۸درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۵/۸۳ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۲۶درصد به کرمان رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وآذر با افزایش۳/۹۲درصد به خود اختصاص داد.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد کیسون با افزایش ۲/۰۱ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثجوان با افزایش ۰/۵۷درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۴ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۸شرکت قرمز پوش و نماد  ۶ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای