شناسه خبر : 26926

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

در دومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثاباد با کاهش ۴/۳۲درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثشرق با کاهش ۰/۲۷درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب  با کاهش ۵/۵۱ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۶درصد به ثتران رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وتوس با افزایش۵/۸۱ درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثجوان با افزایش ۲/۹۴ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثنظام با افزایش ۱/۰۵درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۴ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد۳۰ شرکت قرمز پوش و نماد  ۴ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای