شناسه خبر : 26853

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

در اخرین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین،شراره عبازاده ، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وآذر با کاهش ۴/۴۵درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثبهساز با کاهش ۰/۲۲درصد به خود اختصاص داد.

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد کیسون با کاهش ۱/۱۶ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۲درصد به ثپردیس رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثشرق با افزایش۳/۳۸ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثمسکن با افزایش ۰/۰۷درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثرود با افزایش ۶/۱ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثغرب با افزایش ۰/۳۳درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثامید و وثخوز در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۴ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۶شرکت قرمز پوش و نماد  ۱۶شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای