شناسه خبر : 26813

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وساخت رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وساخت رسید

در چهارمین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثاباد با کاهش ۲/۱۹درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثشرق با کاهش ۰/۲۶درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثعتما با کاهش ۲/۷۶ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۹درصد به ثنام رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وساخت با افزایش ۵/۴۳ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثبهساز با افزایش ۰/۳۶درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثرود با افزایش ۵/۲۸ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثپردیس با افزایش ۰/۱۲درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثنور و ثغرب در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۴ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۱شرکت قرمز پوش و نماد  ۲۱شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای