شناسه خبر : 26769

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وساخت رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وساخت رسید

در سومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثامان با کاهش ۳/۳۹درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثشرق با کاهش ۰/۲۵درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثرود با کاهش ۳/۷۱ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۵درصد به ثجوان رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وساخت با افزایش۵/۱۹ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نمادهای ثبهساز و ثشاهد با افزایش ۰/۱۴درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثاژن با افزایش ۱/۸۲ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثزاگرس با افزایش ۰/۲۱درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثنظام، ثفارس وثامید در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۴ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۸ شرکت قرمز پوش و نماد  ۱۳ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای