شناسه خبر : 51518

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص بیمه زندگی هامرز در سال گذشته چقدر بود؟

سود خالص بیمه زندگی هامرز در سال گذشته چقدر بود؟

سود خالص شرکت بیمه زندگی هامرز درپایان سال گذشته به رقم ۲۷۲ میلیون تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل 8 میلیارد تومان بود.

شرکت بیمه زندگی هامرز به تازگی صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 12 اسفند سال گذشته خود را منتشر کرده است.

دراین گزارش،سود عملیاتی شرکت بیمه زندگی هامرز در پایان سال گذشته به رقم 2 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت بیمه زندگی هامرز در پایان سال گذشته 240 میلیارد تومان بوده است.

مهدی نجفی، علی صفرعلی، محمدهادی بناکار  ،محمدعلی سرلک و محمدابراهیم محمدپورزرندی  اعضای هیات مدیره شرکت بیمه زندگی هامرز را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه سود خالص هر سهم این شرکت بیمه ای در انتهای سال گذشته به رقم 1 ریال رسیده است.

 

ارسال نظر