شناسه خبر : 36555

اختصاصی چابک آنلاین ؛

بهاری فر مدیریت بر شرکت بیمه زندگی هامرز را تاییدکرد/از بیمه ایران بازنشست شدم

بهاری فر مدیریت بر شرکت بیمه زندگی هامرز را تاییدکرد/از بیمه ایران بازنشست شدم

عضو هیات مدیره شرکت بیمه زندگی هامرز، تایید کرد  که روند تایید صلاحیت مدیریت عاملی وی برای این شرکت بیمه ای در بیمه مرکزی درحال انجام است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، حجت بهاری فر درگفت و گو با چابک آنلاین،گفت: هفته گذشته به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه زندگی هامرز به بیمه مرکزی معرفی شده است.

پیشتر،خلیل حسن زاده کمند، مدیریت عاملی شرکت بیمه زندگی هامرز را بر عهده داشت.

حسن زاده کمند، در زمان مدیریت عاملی بهاری فر بر شرکت بیمه ما، برای مدتی سرپرست معاونت فنی بیمه ما را بر عهده داشت.

ازحجت بهاری فر، خلیل حسن زاده کمند، محمد هادی بناکار، محمدعلی سرلک و محمد ابراهیم محمد پورزرندی به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت بیمه زندگی هامرز یاد می شود.

حجت بهاری فر از سال ۹۶ مدیرعامل شرکت بیمه ما بود.

او بهمن ماه سال ۱۴۰۰ از سمت خود در این شرکت بیمه ای کناره گرفت.

بهاری فر در پاسخ  به خبرنگار چابک آنلاین که باتوجه به اینکه از نیروهای شرکت بیمه ایران است آیا مشمول قانون بازگشت به بیمه ایران می شود،گفت: بعد از استعفا از سمت مدیرعاملی شرکت بیمه ما، اول مرداد ماه سال گذشته با توجه به سابقه ای که داشتم از بیمه ایران بازنشست شده ام.

شرکت بیمه زندگی هامرز با سرمایه ۲۴۰ میلیارد تومانی در اسفند ماه سال گذشته تاسیس شده است.

این شرکت بعد از شرکت های بیمه زندگی خاورمیانه، باران و کاریزما چهارمین شرکت تخصصی بیمه زندگی در صنعت بیمه به شمار می رود.

 

ارسال نظر