شناسه خبر : 50819

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص هر سهم شرکت بیمه حافظ قد کشید

سود خالص هر سهم شرکت بیمه حافظ قد کشید

سود خالص شرکت بیمه حافظ در پایان سال گذشته به رقم ۲۴ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل  از آن ،10 میلیارد تومان بوده است.

صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به اسفند ماه سال گذشته شرکت بیمه حافظ به تازگی منتشر شده  است.

دراین گزارش،سود عملیاتی شرکت بیمه حافظ در پایان سال گذشته به رقم 18میلیارد تومان رسیده است.

ناگفته نماند که زیان انباشته شرکت بیمه حافظ در همین مدت زمان مورد بررسی به حدود 12 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت بیمه حافظ درحال حاضر 300 میلیارد تومان است.

محمود دودانگه،  محمد حسین داجمر،  علیرضا فاطمی و محمد جامعی مقدم اعضای هیات مدیره شرکت بیمه حافظ  را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه سود خالص هر سهم این شرکت بیمه ای  در انتهای سال گذشته با 143 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل به رقم 131 ریال رسیده است.

 

ارسال نظر