شناسه خبر : 45467

اختصاصی چابک آنلاین؛

دلایل مهم افزایش درآمد بیمه حافظ اعلام شد

دلایل مهم افزایش درآمد بیمه حافظ اعلام شد

بررسی صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به پایان آذرماه سالجاری شرکت بیمه حافظ نشان دادکه درآمد سرمایه گذاری های این شرکت در این مدت به رقمی بالغ بر ۸ میلیارد و ۷۳۲ میلیون تومان رسیده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با درآمد سرمایه گذاری های یک میلیارد و 187 میلیون تومانی مدت مشابه سال گذشته این شرکت حدود 635 درصد رشد داشت.

ارض اله خدایاری، معاون مالی و اقتصادی شرکت بیمه حافظ دراین خصوص اظهارداشت که افزایش در میزان درآمد سرمایه گذاری های این شرکت به دلیل سود ناشی از سرمایه گذاری های انجام شده در سهام سایر شرکت ها و شناسایی سودهای مرتبط است.

میزان ذخیره ریسک های منقضی نشده شرکت بیمه حافظ دردوره مالی 9 ماهه منتهی به آذرماه امسال رقمی در بالغ بر 8 میلیارد تومان اعلام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی 327 درصدی داشت.

درهمین رابطه خدایاری، گفت که افزایش درمیزان ذخیره ریسک های منقضی نشده شرکت بیمه حافظ به علت افزایش ضریب خسارت در برخی رشته های بیمه ای بوده که مطابق با آیین نامه 85 شورایعالی بیمه محاسبه و در حسابها منظور شده است.

معاون مالی و اقتصادی شرکت بیمه حافظ بیان کرد: افزایش در میزان خسارت پرداختی و خسارت اتکایی این شرکت هم به دلیل رشد در میزان فروش و افزایش در حق بیمه صادره بوده و طبیعتا افزایش میزان خسارت را به دنبال داشته است.

 

ارسال نظر