شناسه خبر : 50670

اختصاصی چابک آنلاین ؛

جای خالی اتاق بررسی و پرورش ایده در صنعت بیمه کاملا محسوس است

جای خالی اتاق بررسی و پرورش ایده در صنعت بیمه کاملا محسوس است

علیرضا کسرائیان، رئیس اداره نظارت بر بیمه های زندگی شرکت بیمه ایران:

چابک آنلاین، زهرا نامداری، کارگروه های تخصصی که در سندیکای بیمه گران ایران وجود دارد بستر مناسبی را برای ارائه ایده های جدید  به وجود آورده است.

باوجود تمام تلاشی که سندیکای بیمه گران انجام می دهد و همراهی خوبی که شرکت های بیمه ای در این خصوص دارند، صنعت بیمه نیازمند این بوده  که با همکاری مشترک پژوهشکده و سندیکای بیمه گران ایران یک اتاق بررسی ایده و پرورش دهنده ایده ها وجود داشته باشد تا ایده های مختلف را از اقشار مختلف جامعه دریافت، پردازش و بررسی کند و ایده را در اختیار صنعت بگذارد.

  شرکت‌های بیمه ای که این ایده‌ها برای آنها جذابیت دارد و توانایی جذب این ایده ها را دارند براساس آن ایده به سراغ خلق محصول بروند یا محصولات خود را براساس آن ایده ها تغییر دهد..

پژوهشکده بیمه مطالعات مختلف و موردی را بر اساس نیازهای مختلفی که از طریق بیمه مرکزی یا شرکت های بیمه ای به آن منتقل می شود در اختیار شرکت های بیمه قرار می دهند.

با تمامی  تلاش هایی که در سندیکای بیمه گران و پژوهشکده بیمه انجام می شود باید در یک جایی به یکدیگر متصل شود و نتایج مطالعات و کارهای پژوهشی انجام شده، در کنار دغدغه‌های صنعت بیمه و ایده هایی که از هر دو منشا بگیرد در اتاق ایده جمع آوری و پروش پیدا کند.

 

حجم ویدیو: 27.70M | مدت زمان ویدیو: 00:03:09 دانلود ویدیو
ارسال نظر