شناسه خبر : 45230

اختصاصی چابک آنلاین ؛

شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی در تنوع بخشی به محصولات بیمه عمر تنها هستند

شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی در تنوع بخشی به محصولات بیمه عمر تنها هستند

علیرضا کسرائیان، رئیس کل نظارت بر بیمه های زندگی شرکت بیمه ایران: شرکت های تخصصی بیمه های زندگی سعی بر ایجاد تنوع بیشتر محصولات خود دارند اما توجه اکثرمحصولات در شرکت های بیمه تخصصی زندگی به بخش پس اندازی است تا بخش های دیگر.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت های بیمه جنرال درگیر مسائل غیر از بیمه های زندگی هستند، بنابراین کمتر خود را درگیر تنوع  محصولات بیمه زندگی می کنند زیرا بخشی از توان و زمان شرکت های  بیمه جنرال به سایر رشته های بیمه ای به خصوص  خودرو و شخص ثالث می پردازد.

تا زمانی که یک  تعادل متناسب از نظر سهم بیمه های زندگی در بین شرکتها و جایگاه بیمه های شخص ثالث و بدنه به وجود نیاید صنعت بیمه همچنان درگیر عدم تنوع در محصولات خواهد بود.

 

حجم ویدیو: 12.90M | مدت زمان ویدیو: 00:01:33 دانلود ویدیو
ارسال نظر