شناسه خبر : 50584

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص بیمه کارآفرین به ۶۲۶ میلیارد تومان رسید

سود خالص بیمه کارآفرین به 626 میلیارد تومان رسید

سود خالص شرکت بیمه کارآفرین تا پایان سال گذشته به رقم ۶۲۶ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سودخالص این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل، 550 میلیارد تومان بوده است.

شرکت بیمه کارآفرین به تازگی صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 12 اسفند سال گذشته خود را منتشر کرده است.

دراین گزارش،سود عملیاتی شرکت بیمه کارآفرین در پایان سال گذشته به رقم 520 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت بیمه کارآفرین در پایان سال گذشته 1500 میلیارد تومان بوده است .

علی آزاد، محمد حیدری، علیرضا حجتی، هادی جوهری، هومان قرخلوی نرهء، حسین ساسانی و رضا راضی زاده اعضای هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه سود خالص هر سهم این شرکت بیمه ای  در انتهای سال گذشته با 14 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل به رقم 418  ریال رسیده است.

 

ارسال نظر