شناسه خبر : 48888

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه کارآفرین ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شد

بیمه کارآفرین 1500 میلیارد تومانی شد

سرمایه شرکت بیمه کارآفرین از مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این افزایش سرمایه تماما از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای بوده است.

اساسنامه جدید این شرکت نیز مشتمل بر 64 ماده و 32 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

علی آزاد، محمد حیدری، علیرضا حجتی، هادی جوهری، هومان قرخلوی نرهء، حسین ساسانی و رضا راضی زاده اعضای هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر