شناسه خبر : 49164

اختصاصی چابک آنلاین؛

آینده صنعت بیمه با اتخاذ چه روش هایی تضمین می شود؟

آینده صنعت بیمه با اتخاذ چه روش هایی تضمین می شود؟

مجتبی حیدری،معاون توسعه مدیریت و عضو هیات عامل بیمه مرکزی:

چابک آنلاین، زهرا نامداری، در سازمان هایی مانند بیمه که انسان محور هستند و خدمت می فروشند، هر چه سرمایه انسانی توانمند، متخصص و حرفه ای تر باشند قطعا سازمان بهره ور تر خواهد بود و نیز مشتریان و ذی نفعان از خدمات بهتری بهره مند می شوند.

در سازمان های مبتنی بر مشتری، لازم است تاکارکنان علاوه بر دانش، مهارت ، انگیزه کافی نیز داشته باشند تا توانمندی های خود را به  بروز و ظهور برسانند.

در سازمان های خدمت محور باید مدیریت استعداد را نهادینه کرد  زیرا شاید فرآیند جذب ، نگهداشت و توسعه در سازمانی مانند بیمه مبتنی بر استعداد پاسخگو است.

با پیشرفتی که در حال حاضر در حوزه های مختلف فناوری از جمله دیجیتال اتفاق افتاده است، باید شایستگی منابع انسانی برای آینده صنعت بیمه به درستی احصا شود و افراد مورد نظر آموزش های لازم را ببیند و بتوانند توانمند شوند.

علاوه بر بیمه مرکزی که قانونگذار و ناظر است کل صنعت بیمه کشور باید به این سمت برود که شایستگی مورد نیاز آینده در حوزه سرمایه انسانی احصا شود.

منابع انسانی که در کشورهای پیشرفته از آن به سرمایه های فکری تعبیر می شود  باید با روش مدیریت استعداد انتخاب شوند و استعدادهای آنها در مسیر درستی قرار بگیرد تا در نتیجه بتوانیم آینده صنعت بیمه را تضمین کنیم.

 

حجم ویدیو: 25.35M | مدت زمان ویدیو: 00:03:42 دانلود ویدیو
ارسال نظر