شناسه خبر : 45805

اختصاصی چابک آنلاین؛

بازار صنعت بیمه به سمت درمان می رود

بازار صنعت بیمه به سمت درمان می رود

محمدحسن تدینی، مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه دانا: شرکت بیمه دانا با پروژه آموزش و پرورش مشکلی نداشته و در این پروژه به عنوان پیمان ملی، کل تیم شرکت بیمه دانا پای کار هستند تا حال بیمه ای معلمان خوب باشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، شرکت بیمه دانا وظیفه ملی خود می داند که شرایط بیمه ای خوبی برای این جامعه بزرگ فرهیخته ایجاد کند. 

بازار صنعت بیمه به سمت درمان می رود زیرا میزان رشد نرخ حق بیمه درمان بیشتر از حق بیمه حوزه های دیگر است.   

نهاد ناظر  می تواند بیشتر  ورود پیدا کند تا کنترل بیشتری بر نرخ ها داشته باشد و همچنین  تناسب ها و بالانس های اموال و اشخاص صنعت از بین نرود. 

در این حوزه هم  نرخ شکنی بسیاری انجام می شود و مناقصات می تواند حوزه صنعت را به لحاظ نرخ واقعی خدمات یا نرخ واقعی پوشش خطر های بیمه ای فلج کند.

 

حجم ویدیو: 19.61M | مدت زمان ویدیو: 00:02:13 دانلود ویدیو
ارسال نظر