شناسه خبر : 44128

اختصاصی چابک آنلاین؛

امکان اجرای نسخه الکترونیک برای شرکت های بیمه ای به تنهایی میسر نیست

امکان اجرای نسخه الکترونیک برای شرکت های بیمه ای به تنهایی میسر نیست

محمد حسن تدینی، مدیر بیمه‌های درمان شرکت بیمه دانا: نسخه الکترونیک به شرطی موفق بوده که به سمت اجرای ۱۰۰ درصدی برود در اینصورت برای تمام مردم با کد ملی و برای اتباع خارجی با کد فیدا قابل دسترس بوده و امکان مشاهده و رویت کاردکس خسارت توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی میسر خواهد بود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، هرچند که این‌ امر هنوز محقق نشده و شرکت های بیمه ای فقط در زمان‌های مشخصی به آن دسترسی دارند. 

 طبق پیمان‌ها، فرد بیمه شده ممکن است فرصت داشته باشد تا شش ماه بعد فهرست هزینه درمانی را بیاورد اما شرکت نمی‌تواند در کل این شش ماه نسخه را ببیند و شاید فقط در مدت زمانی یک ماهه دسترسی لازم را برای مشاهده نسخه داشته باشد.

باید زیرساخت‌ها توسط سازمان‌های متولی به گونه‌ای ایجاد شوند که بیمه‌های بازرگانی با کد ملی و کد رهگیری بتوانند تمام نسخ الکتریکی بیمه شده را به همراه خسارت‌ها مشاهده کنند تا به سمت حذف کاغذ از عملیات بیمه گری برویم.

در شرایط فعلی  هیچ شرکت بیمه‌ای نمی‌تواند به تنهایی زیرساخت‌ها را ایجاد کند.

 

حجم ویدیو: 19.27M | مدت زمان ویدیو: 00:01:13 دانلود ویدیو
ارسال نظر