شناسه خبر : 34082

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه آینده خوبی در بازار سرمایه دارد

صنعت بیمه آینده خوبی در بازار سرمایه دارد

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم با اشاره به شرایط تورمی، گفت: با وجود چنین شرایطی افراد بیشتری اموال خود را بیمه می کنند که همین امر منجر به افزایش سود عملیاتی شرکت های بیمه ای خواهد شد و این صنعت، درآینده از سهم های خوب بازار سرمایه خواهد شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "فرشید اردبیلیون جهانی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: با توجه به اینکه گزارش صورت های مالی سال گذشته شرکت ها به تازگی منتشر شده و برخی از شرکت ها هم با وجود اتمام مهلت که 31 اردیبهشت ماه بود هنوز صورت های مالی خودرا ارسال نکرده اند، تحلیل ها هنوز انجام نشده است.

وی، افزود: تحلیل عملکرد سال گذشته شرکت ها نیاز به زمان دارد تا افراد حرفه ای این گزارش ها را مطالعه و تحلیل کنند و آثار این تحلیل ها به بازار بیایند اما به هرحال با توجه به شرایط کلی به نظر می رسد که بازار در وضعیت خوبی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم،تصریح کرد: تغییرات بازار سرمایه بیشتر ناشی از نوسانات قیمت ارز و شرایط تورمی جامعه بوده و خیلی متاثر از تصمیمات مجامع، گزارش حسابرسی شرکت ها یا پیش بینی بودجه ای نیست یعنی بازار بیشتر متاثر از ریسک های کلان است و خارج از نوع فعالیت شرکت ها و واحدهای تولیدی است.

اردبیلیون جهانی، خاطرنشان کردکه مسائل کلی اقتصادی وسیاسی شاخص بازار را به صورت جمعی بالا می برد یا پایین می آورد و برگزاری مجامع، تقسیم سودها و گزارشات مالی تنها برای افراد حرفه ای تاثیر دارد  و عموم بازار از این مسائل تاثیر نمی پذیرد.

وی، با اشاره به انتشار گزارشات مالی شرکت ها، گفت: با مطالعه صورت های مالی و همچنین پیگیری گزارش مجامع شرکت ها می توان متوجه شد که کدام شرکت ها طرح های توسعه ای دارند یا سودآور هستند.

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم، سهم هایی را که برای سال آینده طرح توسعه دارند و به بهره داری می رسند را از جمله سهم های ارزنده بازار برشمرد و گفت: شرکت هایی که  سودآور هستند و هم طرح توسعه ای دارند همانند پتروشیمی ها و پالایشگاهی ها، سهم های خوب بازار هستند.

اردبیلیون جهانی، ادامه داد: میزان سود نقدی هم از دیگر گزاره های تعیین کیفیت عملکرد یک شرکت است زیرا پتانسیل تقسیم سود شرکت ها بسیار مهم است.

وی، اظهارکرد: شرکت ها باید در مجامع عمومی خود اعلام کنند که میزان سود نقدی چند درصد  EPS است و این روند باید مشخص باشد اما درکشور ما چنین روندی مشاهده نمی شود، شرکت ها می توانند اعلام کنندکه چند درصد EPS خود را درمجمع تقسیم می کنند تا سهامداران بر این اساس بتوانند تصمیم بهتری بگیرند.

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم، با اشاره به افزایش تورم،گفت: با وجود چنین شرایطی افراد بیشتری اموال خود را بیمه می کنند که همین امر منجر به افزایش سود عملیاتی شرکت های بیمه ای خواهد شد و این صنعت، درآینده از سهم های خوب  بازار سرمایه خواهد شد.

اردبیلیون جهانی،معتقد است که درحال حاضر قیمت ملک، اتومبیل و اثاثیه خیلی افزایش یافته و افراد حتی تلویزیون خود را بیمه می کنند درنتیجه به زودی و درآینده ای نزدیک صنعت بیمه رشد خوبی خواهد داشت.

وی، خاطرنشان کردکه شرکت های بیمه ای باید پیش بینی های خوبی برای سال های آینده خود ارائه دهند و بودجه های درستی در صورت های مالی خود پیش بینی کنند زیرا این صنعت در آینده رشد خواهد کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای