شناسه خبر : 34046

اختصاصی چابک آنلاین؛

دلیل افزایش سود خالص بیمه زندگی خاورمیانه مشخص شد

دلیل افزایش سود خالص بیمه زندگی خاورمیانه مشخص شد

مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، افزایش درآمد سرمایه گذاری ها را یکی از دلایل اصلی افزایش سود خالص شرکت متبوع خود درسال مالی گذشته نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل از آن اعلام کرد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، مهدی نوروزی، درخصوص افزایش بیش از 30 درصدی سودخالص سال مالی 1401 شرکت متبوع خود،گفت: دلیل این افزایش بیشتر مربوط به افزایش درآمد سرمایه گذاری ها ( به دلیل افزایش منابع تحت مدیریت و همچنین بهبود نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها) و بهبود حاشیه سود ناشی از فعالیت های بیمه گری بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای