شناسه خبر : 33962

اختصاصی چابک آنلاین؛

صدور بیمه نامه شرکت زندگی خاورمیانه درسال گذشته نزولی شد

صدور بیمه نامه شرکت زندگی خاورمیانه درسال گذشته نزولی شد

بررسی آمار عملکردی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سه سال اخیرنشان می دهد که تعداد فروش بیمه نامه های آن روندی کاهشی داشته است .

به گزارش چابک آنلاین، به بیان بهتر، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سال 1401 تعداد 52.900 بیمه نامه صادر کرده که در مقایسه با سال 1400  حدود 18.820 مورد کاهش داشت.

تعداد صدور بیمه نامه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه درسال 1400حدود 71.720  بیمه نامه  بوده است.

براساس این گزارش، با وجود کاهش صدور بیمه نامه از ناحیه این شرکت اما سود خالص هرسهم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سال مالی منتهی به اسفند گذشته با رشدی 225 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 367 ریال رسید.

سودخالص هر سهم این شرکت در سال مالی 1400  حدود113 ریال بود.

همچنین سود خالص شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته 88 میلیارد و 139 میلیون تومان رسید.

این رقم در مقایسه با سود خالص 27 میلیارد و 137 میلیون تومانی این شرکت در  سال 1400، حدود 61 میلیارد تومان رشد داشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای