شناسه خبر : 33598

اختصاصی چابک آنلاین؛

طلب بیمه پارسیان از سیمان فارس چه میزان است؟

طلب بیمه پارسیان از سیمان فارس چه میزان است؟

بررسی عملکرد سال گذشته شرکت سیمان فارس نشان می دهد که مطالبات سایر شرکت و اشخاص از این شرکت درپایان سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته حدود ۳ میلیارد و ۱۶۳ میلیون تومان بوده که نزدیک به ۳۳ درصد آن مربوط به شرکت بیمه پارسیان است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت سیمان فارس اعلام کرده که مطالبات شرکت بیمه پارسیان (بابت خرید بیمه تجمیعی) از این شرکت، در پایان سال مالی منتهی به اسفند 1401 رقمی بالغ بر یک میلیارد و 169 میلیون تومان بوده است.

شرکت سیمان فارس ، میزان مطالبات شرکت بیمه پارسیان در پایان سال 1400 را هم حدود 634 میلیون تومان اعلام کرده بود.

هرچندکه شرکت سیمان فارس مشخص نکرده که رقم مطالبات بیمه پارسیان در سال 1401 با تجمیع مطالبات سال 1400 بوده است یا خیر.؟

گفته می شود که سود خالص شرکت بیمه پارسیان در 9 ماهه منتهی به آذرماه سال گذشته، حدود 527 میلیارد و 265 میلیون تومان بوده است.

دراین بین، شرکت بیمه پارسیان مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان خود را در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال گذشته بالغ بر 2.997 میلیارد تومان اعلام کرده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای