شناسه خبر : 33454

اختصاصی چابک آنلاین؛

فرهنگ سازی برای بیمه چگونه صورت می گیرد ؟

فرهنگ سازی برای بیمه چگونه صورت می گیرد ؟

محسن احسانی، عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما: فرهنگ سازی برای صنعت بیمه نیازمند یک نگاه ملی بوده و به وظایف ذاتی دولت و بیمه مرکزی به عنوان متولی وناظر صنعت بیمه بر می گردد که می توانند در این بحث ورود کنند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، برای افزایش ضریب نفوذ بیمه باید فرهنگ سازی در صنعت بیمه را افزایش داد.

برای فرهنگ سازی در مورد صنعت بیمه، لزوم انتقال ریسک و حمایت صنعت بیمه  از کسب و کارها  باید از سطح مدارس، جامعه را با مفهوم بیمه آشنا کرد.

بخشی از شبکه فروش صنعت بیمه، دانش کافی برای اینکه از بازار هدف و مشتریان نیاز سنجی کند را ندارد و صنعت بیمه باید اقداماتی در جهت بالا بردن دانش فنی شبکه فروش انجام دهد.

 

حجم ویدیو: 7.24M | مدت زمان ویدیو: 00:02:38
ارسال نظر

خدمات بیمه ای