شناسه خبر : 33371

اختصاصی چابک آنلاین؛

هیات مدیره کدام شرکت های بیمه ای در سال گذشته دستخوش تغییرات شد؟

هیات مدیره کدام شرکت های بیمه ای در سال گذشته دستخوش تغییرات شد؟

نگاهی به تغییرات هیات مدیره شرکت های بیمه ای فعال در بورس نشان دادکه هیات مدیره ۱۸ شرکت بیمه ای در سال گذشته دستخوش تغییراتی شد؛یعنی هیات مدیره حدود نیمی ازشرکت های بیمه ای.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، درحال حاضر 31 شرکت بیمه ای فعال ثبت شده دربورس حضور د ارند.

ازاین تعداد 5 شرکت تازه تاسیس بوده وکمتر از یکسال بوده که فعال شده اند.

براساس این گزارش، مدیران عامل، شرکت های بیمه اتکایی امین، اتکایی ایرانیان، البرز، دی، سرمد، سینا، ملت و میهن هم در سال گذشته تغییر یافت.

هرچندکه جابجایی مدیران و اعضای  هیات مدیره  درصنایع مختلف از جمله صنعت بیمه ، موضوع جدیدو یا تازه ای نیست و این تغییرات در هر صنعتی  به یک امرعادی تبدیل شده است.

گفته می شود که عمرمدیریتی در صنعت بیمه نسبت به سایر صنایع  اندکی کمتر است.

در این بررسی ها مشخص شد که تغییرات هیات مدیره تعدادی از شرکت های بیمه ای در سایت کدال منتشر نشده و یا با اندک مدتی، تغییرات منتشر شده است.

دراین صورت،چرا دو نهاد ناظر بر صنعت بیمه یعنی بیمه مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به این اقدام برخی از شرکت های بیمه ای بورسی واکنش به موقع نشان نداده اند؟

برای مشاهده جدول در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید

photo_2023-05-01_10-49-45

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای