شناسه خبر : 32357

اختصاصی چابک آنلاین؛

جای ارزیابی و صدور الکترونیک بیمه نامه در فرآیند بیمه گری خالی است

جای ارزیابی و صدور الکترونیک بیمه نامه در فرآیند بیمه گری خالی است

حسن پورحسینی، کارشناس صنعت بیمه:

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، جای ارزیابی و صدور الکترونیک بیمه نامه ها در فرآیندهای بیمه گری واقعا خالی است و با یک کندی خاصی اتفاق می افتد.

صنعت بیمه باید همسو با تکنولوژی و دانش روز دنیا عمل کند و می تواند از تجربه های کشورهای توسعه یافته در حوزه بیمه گری استفاده کند.

صنعت بیمه بایداز مدل قدیمی بیمه گری خارج شده و با تکنولوژی روز دنیا، عملیات بیمه گری را انجام دهد.

 

حجم ویدیو: 1.61M | مدت زمان ویدیو: 00:00:37
ارسال نظر

خدمات بیمه ای