شناسه خبر : 31579

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه به مشاوره های شبکه فروش نیاز دارد

صنعت بیمه به مشاوره های شبکه فروش نیاز دارد

حمیدرضا صفری، سرپرست معاونت شبکه فروش و توسعه بازار شرکت بیمه نوین: با توجه به رویکردی که درحال حاضر صنعت بیمه دارد و مقایسه با استانداردهای بین المللی، شبکه فروش سنتی نیست.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، قبل از اینکه تحرک استارت آپ ها پررنگ شود شبکه فروش سعی می کرد که آن ارتباط قوی و بلندمدتی که با بیمه گذاران داشته باشد را در قالب حضوری و ارتباطات مجازی داشته باشد.
 
درحال حاضر هم این ارتباطات ادامه دارد و شبکه فروش خود را با نیاز جامعه تطبیق داده است.
 
در کشورهای توسعه یافته هم بیمه گذاران کماکان ترجیح می دهند که ترکیبی از بازاریابی مجازی و حضوری را درکنارهم برای فروش بیمه نامه داشته باشند.
 
در کشورهای توسعه یافته نگاه به فروش حضوری پررنگ تر از کشورهای درحال توسعه است.
 
 
 

 

حجم ویدیو: 17.70M | مدت زمان ویدیو: 00:02:39
ارسال نظر

خدمات بیمه ای