شناسه خبر : 31356

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه مرکزی ظرفیت‌های بین‌ المللی را برای سندیکای بیمه‌گران و شرکت‌ها باز می‌کند

بیمه مرکزی ظرفیت‌های  بین‌ المللی را برای سندیکای بیمه‌گران و شرکت‌ها باز می‌کند

رئیس کل بیمه مرکزی معتقد است که استفاده شرکت های بیمه، سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی از ظرفیت های بین المللی به خصوص در زمینه‌های آموزشی دچار یک وقفه جدی شده اما درحال حاضر باوجود تنگناها و مشکلات، بیمه مرکزی آرام آرام فضا را باز می کند و سندیکای بیمه گران هم می تواند به بیمه مرکزی کمک کند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "مجید بهزادپور"، در گفتگو با چابک آنلاین گفت: تشکیل سندیکای بیمه گران در قانون تاسیس بیمه مرکزی آورده شده، یعنی یک تکلیف قانونی است و همیشه هم در کنار بیمه مرکزی بوده است.

وی، با بیان اینکه، سندیکای بیمه گران یک حلقه تکمیلی مدیریت درکلان صنعت بیمه است،گفت که با فعال‌تر شدن سندیکای بیمه گران ایران موافق است و این آمادگی  وجود دارد تا بسیاری از اموری که برای تصمیم گیری  بیمه گران می تواند صورت پذیرد  به سندیکا منتقل شود.

بهزادپور تاکید کرد که نگاه وی کاستن از مداخلات بیمه مرکزی و افزودن برابزارهای نظارتی است.

وی اذعان داشت که از عملکرد سندیکای بیمه گران راضی است چراکه  همکاری آنها با نهادناظر صنعت بیمه خوب است هرچند که یک سری کاستی ها هست که باید برطرف شود.

بهزادپور، افزود: در پژوهشکده بیمه موضوعات مبتلا به صنعت بیمه بررسی، ریشه یابی و آینده پژوهشی می شود و عملکرد آن با سندیکای بیمه گران تداخل ندارد و در زمینه آموزش و استفاده از ظرفیت های آموزشی بین المللی سندیکای بیمه گران می تواند تکمیل کننده کار بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه باشد.

 

خدمات بیمه ای