اختصاصی چابک آنلاین؛

شرایط ورود به رشته بیمه درمان در سرزمین اصلی برای شرکت های مناطق آزاد مهیا نیست

شرایط ورود به رشته بیمه درمان در سرزمین اصلی برای شرکت های مناطق آزاد مهیا نیست

معاون توسعه سرمایه انسانی و برنامه ریزی شرکت بیمه ما، با بیان اینکه شرایط و رود به رشته بیمه درمان انفرادی در سرزمین اصلی برای شرکت های بیمه ای مناطق آزاد مهیا نیست، افزود: شرکت بیمه باید شعبه، امکانات، نمایندگی و نیروی انسانی مکفی داشته باشد تا بتواند شرایط را کنترل کند که در حال حاضر این شرایط مهیا نیست.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "علی اکبر اکرامی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: شرکت های بیمه مناطق آزاد، مجاز به بیمه کردن 11 رشته بیمه ای در سرزمین اصلی هستندکه بخشی از آنها شامل بیمه پرورش زنبورعسل، آثار باستانی ، هنرمندان  و بیمه درمان انفرادی  است.

وی، با بیان اینکه از بین این 11 رشته تنها بیمه درمان انفرادی جاافتاده است، افزود: برروی خیلی از این رشته های بیمه ای کار خاصی انجام نشده وریسک های آنها هم شناسایی نشده اند واگر قابل انجام دادن بودند شرکت های سرزمین اصلی به این حوزه ورود می کردند.

معاون توسعه سرمایه انسانی و برنامه ریزی شرکت بیمه ما، با طرح این سوال که چرا شرکت های بیمه مناطق آزاد به سراغ بیمه نامه درمان انفرادی نرفتند، خود پاسخ داد که بیمه درمان انفرادی نیاز به حمایت و یکسری امکانات دارد که شرکت های مناطق آزاد این امکانات را در سرزمین اصلی ندارند.

اکرامی،توضیح دادکه اگر بیمه گذار بیمار شود، چگونه می تواند از بیمه گر خود خدمات بگیرد زیرا  شرکت بیمه ای باید با مرکز درمانی قرارداد ببندد اما در سرزمین اصلی شعبه و نمایندگی ندارد زیرا اجازه ندارد که نمایندگی داشته باشد.

وی، ادامه داد: وقتی شرکت بیمه ای در سرزمین اصلی نمایندگی نداشته باشد در نتیجه نمی تواند خدمات مناسبی هم ارائه دهد و مجبور است که با خدمات سازمان های دیگری مثل ارزیابان خسارت یا دیگران به بیمه گذاران خدمات ارائه دهد و باتوجه به اینکه موضوع درمان بسیار مهم است و هزینه ها هم به شدت بالا رفته، اگر شرکت های منطقه آزاد به سمت این رشته بروند ضرر خواهند کرد.

معاون توسعه سرمایه انسانی و برنامه ریزی شرکت بیمه ما، با اشاره به افزایش نسبت خسارت درمان شرکت ها که به بالای 90 درصد رسیده و از طرفی ضریب خسارت هم به بالای 140 درصد رسیده، گفت: شرکت های بیمه ای سرزمین اصلی با این همه امکانات و شعبه و نمایندگی کنترلی بر ضریب خسارت این رشته ندارند ، پس شرکت های بیمه مناطق آزاد حتما با مشکل مواجه خواهند شد.

وی، تصریح کرد: شرکت های بیمه ای مناطق آزاد، آیین نامه های جدا از شرکت های سرزمین اصلی داشتند اما 8 سال پیش آیین نامه های شرکت های سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تسری دادند.

اکرامی، ادامه داد: مقررات و آیین نامه های شرکت های بیمه ای سرزمین اصلی در مناطق آزاد اعمال شد اما بستر ورود شرکت های مناطق آزاد به سرزمین اصلی فراهم نشدکه شرکت های منطقه آزاد هم بتوانند در سرزمین اصلی فعالیت کنند.

وی،گفت: وقتی که آیین نامه ها و مقررات شرکت های فعال در سرزمین اصلی را به شرکت های مناطق آزاد تسری داده شداما هیچ تسهیلاتی برای این شرکت ها  فراهم نمی شود دیگر وجود شرکت های مناطق آزاد معنایی ندارد.

معاون توسعه سرمایه انسانی و برنامه ریزی شرکت بیمه ما، افزود: با وضعیت موجود ، شرکت های مناطق آزاد هرروز ضعیف تر می شوند مگر اینکه تغییر وضعیت بدهند همانند شرکت بیمه ایران معین که اتکایی شد یا شرکت بیمه حافظ که درصدد ورود به سرزمین اصلی است.

 

ارسال نظر