شناسه خبر : 28405

اختصاصی چابک آنلاین؛

نمایندگان ویترین شرکت های بیمه ای هستند

نمایندگان ویترین شرکت های بیمه ای هستند

دکتر محسن عسگری، مدیر امور مشتریان شرکت بیمه سامان: نمایندگان بیمه ، شاخص کیفیت ارایه خدمت شرکت های بیمه ای به مشتریان هستند. کیفیت ارایه خدمت به مشتریان در شرکت های بیمه ای به سه حُسن ظاهر، باطن و توزیع برمی گردد و نمایندگان بیمه شاخص اولیه کیفیت ارایه خدمت که حُسن ظاهر بوده راعهده دارهستند. این وظیفه مهم بر عهده نماینده بیمه است که بتواند معرفی درستی از خدمت بیمه ای به بیمه‌گزار بالقوه داشته باشد و نزدیکترین خدمت با نیاز فرد را به آنها ارایه کند.

حجم ویدیو: 6.38M | مدت زمان ویدیو: 00:02:15
ارسال نظر

خدمات بیمه ای