شناسه خبر : 28048

سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا تایید شد

سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا تایید شد

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سطح یک توانگری مالی سال بیمه آسیا در سال ۱۴۰۱ را تایید کرد.

 به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه(شماره 69) و بر اساس صورت های مالی سال1400، سطح یک توانگری مالی سال  1401بیمه آسیا را مورد تایید قرار داد.

بنابر این گزارش، راهبرد های مدیریتی و همراهی خانواده بزرگ بیمه آسیا، اجرایی شدن طرح های جدید بیمه ای، نظارت های فنی و مالی، ترکیب متناسب پرتفوی، تعدیل نسبت خسارت، رشد کمی و کیفی شبکه فروش، ارتقای کیفی نیروی انسانی و سرمایه گذاری های سودمند، اهم موضوعات مورد تاکید مدیریت ارشد شرکت در سال 1400 بود که توانست سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا  در سال 1401 حفظ شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای