شناسه خبر : 27873

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های فدراسیون پزشکی ورزشی با چه میزان پرداختی بیمه شد؟

دارایی های فدراسیون پزشکی ورزشی با چه میزان پرداختی بیمه شد؟

دارایی های ثابت فدراسیون پزشکی ورزشی کشور شامل اموال ساختمان ،تجهیزات درمانگاه و فیزیوتراپی در سال گذشته به میزان ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دربرابر آتش سوزی، انفجار و زلزله تحت پوشش بیمه قرار داشت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، به تازگی صورت‌های مالی سال گذشته قریب به 396 شرکت غیربورسی منتشر شد.

از قرار معلوم ، فدراسیون پزشکی ورزشی کشور با پرداخت حق بیمه ای به مبلغ هفت میلیون و 769 هزار و 500 تومان، دارایی های ثابت خود را تحت پوشش بیمه قرار داده است.

ارزش دفتری دارایی های ثابت فدراسیون پزشکی ورزشی کشوردرپایان سال گذشته، حدود هشت میلیارد و 900 میلیون تومان و بهای تمام شده آن هم در حدود 13 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.

گفته می شود که تمامی خودروهای فدراسیون پزشکی ورزشی کشور در سال گذشته در برابر خطرات احتمالی ناشی از آتش سوزی، صاعقه و سیل از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

فدراسیون پزشکی ورزشی کشور برای سلامت عمومی ورزشکاران و پیشگیری از آسیب های ورزشی، بیماری ها و  سایر حوادث ناخواسته در محیط های ورزشی همکاری مشترکی با فدراسیون ها، باشگاه ها و دانشگاه ها دارد.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای