شناسه خبر : 27156

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به تعاون رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به تعاون رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۱۸ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با کاهش ۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۲.۰۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۲.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۲ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای