شناسه خبر : 27122

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی امین رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی امین رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۶.۳۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۴.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۴.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۸۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۴.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه سینا با افزایش ۱.۶۹ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۲۰ شرکت قرمزپوش و نماد ۴ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای