شناسه خبر : 26110

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه مرکزی سهامداری خود در سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری را افزایش داد

بیمه مرکزی سهامداری خود در سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری را افزایش داد

بررسی ها نشان می دهد که بیمه مرکزی در مدت سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد سالجاری میزان سهامداری خود در شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری را افزایش داده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، در حقیقت تا پایان خرداد سالجاری 2.35 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در اختیار بیمه مرکزی قرار داشته است.

حال آنکه درسال مالی منتهی به اسفند سال گذشته 2.34 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در اختیار بیمه مرکزی بوده است.

در حال حاضر، فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سرمایه گذاری در طرح ها یا سهام شرکت های فعال در زمینه تهیه، تولید و تأمین انواع مواد اولیه نفتی، پتروشیمی، فرآورده ها و مشتقات فرعی نفت و گاز و فرآوری آنها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی و همچنین حوزه انرژی شامل آب و برق است.

photo_2022-08-21_10-39-57

ارسال نظر

خدمات بیمه ای