شناسه خبر : 26008

اختصاصی چابک آنلاین؛

آموزش در صنعت بیمه جزیره ای است

عقب ماندگی رشد حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه از تورم درجامعه

آموزش در صنعت بیمه جزیره ای است

رئیس دانشگاه علمی کاربردی توسعه کسب و کار سبا معتقد است که صنعت بیمه برای تحول و پوست اندازی نیاز به آموزش دارد و این تحول در ساختار آموزش صنعت بیمه باید از بیمه مرکزی، پژوهشکده بیمه و شرکت های بیمه ای اتفاق بیفتد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، حمید معینی،گفت: برای تحول در فرهنگ بیمه ابتدا باید سواد بیمه ای را در صنعت بیمه ارتقا داد و ساختار این صنعت را در بخش آموزش بررسی کرد.

وی،  افزود: درحال حاضر مدیریت آموزش یکی از ارکان شرکت های بیمه ای  است اما تا زمانی که صنعت بیمه به این باور نرسد که آموزش نقش کلیدی در توسعه و تحول صنعت بیمه دارد این ساختار تحول برانگیز نخواهد بود.

معینی بیان کرد: تازمانی‌که صنعت بیمه قانع به این باشد که رشد این صنعت در حق بیمه نسبت به سال گذشته باید در حدود 25 تا 30 درصد اتفاق بیافتد تنها یک رشد تبعی در حد همان 25 درصد رخ می دهد ، در حالیکه اگر صنعت بیمه همگام با تورم هم پیش برود باید 50 درصد رشد در حق بیمه داشته باشد.

معینی، با بیان اینکه محصول صنعت بیمه فیزیکی نیست بلکه دانش محوراست، گفت: صنعت بیمه برای رشد صرفا درگیر نرخ حق بیمه است و یک رقابت غیرحرفه ای در نرخ وجود دارد ، بنابراین هنگامی که مشتری می بیند انتظاراتش برآورده نمی شود ابزار او هم قیمت می شود.

وی، اذعان داشت: صنعت بیمه باید ساختارمند و منسجم حرکت کند و همگرایی بین بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه باید  صورت بگیرد تا شاهد تحول باشیم.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی توسعه کسب و کار سبا، تاکیدکرد که شبکه فروش صنعت بیمه باید به دنبال آموزش باشند و افزود: درحال حاضر آموزش در صنعت بیمه به صورت جزیره ای اتفاق می افتد.

معینی در رابطه با دانشگاه علمی کاربردی توسعه کسب و کار سبا توضیح داد: این دانشگاه از سال 1390 تا کنون بالغ بر 4هزار نفر درمقاطع  مختلف کاردانی و کارشناسی تربیت کرده  که درحال حاضر تمامی این افراد به عنوان کارشناس و متخصص و حتی در رده مدیران عالی صنعت بیمه فعالیت می کنند.

به گفته وی، درحال حاضر دانشگاه علمی کاربردی توسعه کسب و کار سبا 615 نفر دانشجو دارد که تعدای از این افراد نماینده و یا کارشناس صنعت بیمه هستند ضمن آنکه این دانشگاه حدود 800 هزار نفر ساعت آموزش در دوره های آزاد دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای