شناسه خبر : 25449

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های ثابت ثنظام فاقد پوشش بیمه ای!

دارایی های ثابت ثنظام فاقد پوشش بیمه ای!

دارایی های ثابت و موجودی های املاک شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران در مدت شش ماهه منتهی به اسفند سال گذشته از پوشش بیمه ای دربرابر حوادث برخوردار نبوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، ارزش دارایی های ثابت  املاک شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران در مدت  مذکور، رقمی معادل 168 میلیون ریال بوده است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران در توسعه و عمران بخش های مسکن، ساختمان، عمران شهری و روستایی در سطح ملی منطقه ای، ناحیه ای و محلی، گردشگری و صنایع وابسته به آنها فعالیت می کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای