شناسه خبر : 24411

اختصاصی چابک آنلاین؛

کم بیمه گی مشکل مهم سال های گذشته صنعت نفت

کم بیمه گی مشکل مهم سال های گذشته صنعت نفت

افزایش میزان کم بیمه گی در شرکت های دولتی، اتفاقی عجیب و درعین حال مهم که از مدیریت دولت در سال های قبل به جا مانده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بررسی های چابک آنلاین ازصورت های مالی منتشر شده شرکت های دولتی نشان داد که تعداد زیادی از دارایی های این شرکت ها دچار کم بیمه گی و یا فقدان پوشش بیمه ای مناسب هستند.

هر چند که هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

دراین بین،یکی از بخش های قابل توجه که سرمایه ملی کشور محسوب می شود، بخش انرژی و صنعت نفت است.

باتوجه به اطلاعات منتشر شده در راستای شفافیت اقتصادی،مشخص شدکه برخی از شرکت های دولتی از جمله در صنعت نفت و گاز و  انرژی در سال 99 از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار نبوده اند.

دوره ای که سکانداری صنعت نفت بر عهده بیژن نامدار زنگنه بوده است.

از بیژن نامدار زنگنه، وزیر سابق نفت، به عنوان یکی از منتقدان جدی  صنعت بیمه یاد می شود.

او  همواره نسبت به عملکرد صنعت بیمه در حوزه انرژی انتقادات جدی  داشت و مدعی بود که مدیریت ریسک توسط شرکت های بیمه جدی گرفته نمی شود و بیمه‌ها بدون ارزیابی و بررسی مشکلات، تأسیسات را بیمه می‌کنند زیرا صنعت بیمه در ایران یک شوخی است!.

وی، در سال 96 هم خطاب به شرکت های بیمه ای تاکید کرده بودکه"پوشش بیمه را در صنعت نفت سخت و جدی بگیرید من هم حمایت می کنم و شما می توانید با کار حرفه ای، ایمنی را بالا ببرید."

کارشناسان بیمه‌ای بارها از نگاه بالا به پایین مدیران شرکت های نفتی در دولت قبل از جمله زنگنه به صنعت بیمه گلایه داشته وگفته اند که باوجود تاکید فراوان بیمه گران، به هیچ عنوان شرکت های نفتی اصلاح شرایط غیراستاندارد درخواستی در بیمه نامه را نمی پذیرند.

ساده تر اینکه وظیفه بیمه گرمطابق با قوانین بیمه،قراردادن بیمه گذار در شرایط قبل از حادثه است اما بیمه گر زمانی این تکلیف را داردکه اموال بیمه‌گذار بدرستی بیمه شده باشد و دچار کم بیمه گی نباشد.

در عین حال مدیران صنعت بیمه تاکید دارند که در بیشتر موارد، سرمایه اعلامی توسط شرکت های نفتی دولتی با میزان سرمایه واقعی تفاوت هایی دارد و تلاش جدی هم توسط شرکت های نفتی برای بروزرسانی سرمایه ، اموال و پروژه ها انجام نمی گیرد.

اکنون این سوال در ذهن مطرح می شود که با وجود اعلام آمادگی و توانایی مناسب صنعت بیمه برای  پوشش ریسک ها و با توجه به الزام قانونی، چرا مدیران صنعت نفت در دولت قبل  در صنعت نفت نسبت به تهیه پوشش های مناسب و کامل بیمه ای اقدام نکرده اند؟

ناگفته نماند که احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی ودارایی هم از ابتدای حضور خود نشان داد که توجه ویژه ای به صنعت بیمه دارد و انتظارات خود را هم از این صنعت اعلام کرده است.

واقعیت این است که صنعت بیمه در تمامی جوامع پیشرفته از نقش پررنگی برای حمایت از صنایع برخوردار است.

اما فراموش نکنیم که این صنعت در ایران نیازمند درک و حمایت بیشتر است تا به بلوغ، رشد و ضریب نفوذ مورد انتظار در برنامه توسعه ای برسد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای