شناسه خبر : 24385

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه گذاران بزرگ به صورت مستقیم با شرکت های بیمه ای وارد مذاکره می شوند

بیمه گذاران بزرگ به صورت مستقیم با شرکت های بیمه ای وارد مذاکره می شوند

افشین ایرجی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه در گفت و گو با چابک آنلاین: با توجه به اینکه تعداد بیمه نامه های تخصصی در بعضی از رشته ها مانند مهندسی کم و محدود است این امکان وجود دارد که در صورت ارایه مجوز برای کارگزاری تخصصی خیلی از آن استقبال نشود. بیمه گذاران بزرگ به صورت مستقیم با شرکت های بیمه وارد مذاکره می شوند و حتی اگر مشاوره ای از کارگزار بگیرند باز به صورت مستقیم بیمه نامه خود را تهیه می کنند. گاهی چند کارگزار بیمه با یکدیگر کنسرسیوم می شوند یعنی یک کارگزاری که در رشته مهندسی سابقه فعالیت دارد با کارگزاری که بیشتر در رشته درمان فعالیت کرده به یکدیگر پیوسته تا بسته یک بیمه گذار را بگیرند و به همه نیازهای بیمه گذار به صورت یکجا پاسخ دهند.

حجم ویدیو: 2.99M | مدت زمان ویدیو: 00:01:31
ارسال نظر

خدمات بیمه ای