شناسه خبر : 23989

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های صندوق بیمه کشاورزی در سال ۹۹ تا چه مقدار بیمه بود؟

دارایی های صندوق بیمه کشاورزی در سال 99 تا چه مقدار بیمه بود؟

گزارش ها نشان می دهند که دارایی های ثابت صندوق بیمه کشاورزی در سال ۹۹ تا ارزش ۱۸۱ میلیارد ریال در مقابل حوادث احتمالی ناشی از آتش سوزی، سیل و زلزله بیمه بوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، گفته می شود که از بابت  پوشش بیمه ای دارایی های این صندوق، کسری پوشش بیمه ای به مبلغ 60 میلیارد ریال وجود داشته است.

ناگفته نماند که مبلغ 26.630 میلیون ریال از دارایی های در جریان تکمیل صندوق بیمه کشاورزی در سال 99  توسط فروشنده، دارای تضمین بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای