شناسه خبر : 23889

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های قند بیستون تا چه میزان از پوشش بیمه ای برخوردار است؟

دارایی های قند بیستون تا چه میزان از پوشش بیمه ای برخوردار است؟

علی امینی فتیده به نمایندگی از شرکت گردشگری راه سبز ثابت فریمان به جمع هیات مدیره شرکت قند بیستون پیوست.

چابک آنلاین، زهرانامداری، مجید معینی صفا، هیوا محمدی، ابراهیم دهقان پیر، جعفر ذبیحی، بهرام رمضانی و مسعود شجاعی سایر اعضای هیات مدیره شرکت قند بیستون را تشکیل می دهند.

شرکت قند بیستون با سرمایه ثبتی 48 میلیارد تومان در زمینه تولید قند و شکر از چغندر، تفاله و ملاس، عملیات کارمزدی مانند تصفیه شکر خام و تبدیل شکر به قند فعالیت می کند.

گفته می شود که  دارایی های ثابت شرکت قندبیستون درسال مالی منتهی به اسفند سال گذشته تا ارزش 48 میلیارد تومان در مقابل خطرات  ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

موجودی مواد و کالای شرکت قندبیستون درسال مالی مذکور هم تا مبلغ 27 میلیارد تومان از پوشش بیمه برخوردار بوده که طی الحاقیه ای به مبلغ 79 میلیارد تومان   افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای